فروش قالب و سورس های php و اندروید

شرایط و ضوابط

با خرید محصولات سورس در مگاسورس ، میتواند فقط یک کاربر استفاده کند در غیر اینصورت از نظر اخلاقی و شرعی مشکل دارد و با رعایت این شرایط از سایت ما حمایت فرمایید با تشکراز خرید شما